Geschiedenis

Van veraf zie je de imposante verschijning van de Basiliek in het Brabantse landschap. Maar van dichtbij is de Basiliek pas echt indrukwekkend. Met een lengte van 81 meter, breedte van 55 meter en hoogte van 63 meter is de Basiliek een geschaalde kopie van de St. Pieter in Rome.

Hoe komt een dorp als Oudenbosch, dat in 1865 bij de aanvang van de bouw slechts 3.500 inwoners telde, aan zo'n imposant en uniek bouwwerk?

Spil in de geschiedenis van Oudenbosch en de Basiliek is "Bouwpastoor"

Willem Hellemons. Hellemons volgt zijn priesteropleiding te Turnhout
aan het klein-Seminarie en later in Rome, 
waar hij in 1833 zijn opleiding afrondt
 en priester wordt gewijd in de Sint-Jan van Lateranen. 
Tijdens zijn opleiding
in Rome raakt Hellemons geïnspireerd door de neoclassicistische bouwstijl
met de Sint-Jan van Lateranen en de Sint Pieter als grootste voorbeelden.

Hellemons wordt in 1842 Pastoor van Oudenbosch en ziet al snel de noodzaak
van 
een nieuw kerkgebouw. De oude St. Agathakerk is te klein voor het groeiend
aantal parochianen. Na zijn wijding begint hij met het ontwikkelen van plannen
voor de bouw van een nieuwe kerk. Hiervoor neemt hij befaamd architect P.J.H. Cuypers in de arm. Cuypers had naam gemaakt met de bouw van o.a. het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. Door het imposante aantal bouwwerken dat hij in Nederland, België en Duitsland had getekend, was hij een van de eerste "rijksbouwmeesters die Nederland kende.

Cuypers heeft in West-Brabant een aantal religieuze- en historische gebouwen ontworpen, zoals seminarie Bovendonk in Hoeven, en de Antoniuskerk in Oosterhout.

Hellemons laat Cuypers een kerk ontwerpen met de St. Pieter als uitgangspunt en een voorgevel naar de Sint-Jan van Lateranen. Een knipoog naar zijn eigen geschiedenis en liefde voor de Romeinse bouwstijlen. De bisschop keurt het plan in 1864 goed, waarna in 1865 de eerste spade de grond in gaat. In 1880 wordt de kerk, hoewel nog niet afgebouwd, gewijd. De façade wordt echter pas in 1892 afgebouwd door Ir. G.J. van Swaay. Na de afbouw van de façade wordt de kerk door Paus Pius X in 1912 verheven tot Basilica Minor.

Voor de Basiliek staat een standbeeld van een Zouaaf. Tussen 1864 en 1870 zijn veel jonge Rooms-Katholieke mannen toegetreden tot het Zouavenleger, dat moest trachten de Pauselijke staat in stand te houden en moest beschermen tegen het Italiaanse leger. Deze Zouaven reisden vanuit heel Nederland naar Oudenbosch, vanwaar er gezamenlijk vertrokken werd naar Brussel, waar de keuring plaatsvond. In Oudenbosch vindt u een Zouavenmuseum met een uitgebreide historische geschiedschrijving van dit bijzondere tijdperk.

Foto's eigendom van Adrianus Laros, Voor meer mooie foto's van Oudenbosch en de Basiliek, klik hier.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Black Instagram Icon
  • Facebook Social Icon