De Stichting Promotie Basiliek heeft als doel de basiliek onder de aandacht te brengen van een groot publiek en hierdoor het bezoek aan de basiliek te bevorderen. Dit doel tracht de stichting onder andere te bereiken door het exploiteren van een winkel in devotionalia en souvenirs, het geven van rondleidingen  aan groepen, en door het onder toezicht openstellen van de basiliek.

Een positieve exploitatie komt ten goede aan het onderhoud van het interieur van de basiliek.

Stichting  Promotie Basiliek Oudenbosch.

Voorzitter : de heer Werner Tilleman

Secretaris/Penningmeester : 

Vicevoorzitter : de heer Jan Bedaf

Geestelijk adviseur :  de Z.E.H. Maickel Prasing, rector van de Basiliek.

Voor vragen en reserveringen kunt u contact opnemen met de stichting.

Stichting Promotie Basiliek Oudenbosch

Foto's eigendom van Adrianus Laros, Voor meer mooie foto's van Oudenbosch en de Basiliek, klik hier.

  • Trip Advisor Social Icon
  • Black Instagram Icon
  • Facebook Social Icon