Algemene voorwaarden Stichting Promotie Basiliek Oudenbosch

Rondleidingen

Stichting Promotie Basiliek Oudenbosch (de Stichting) organiseert diverse rondleidingen in de Basiliek van Oudenbosch. Deze rondleidingen zijn te reserveren via het boekingssysteem van Visit Halderberge, telefonisch of per mail. Voor de openbare rondleiding geld dat personen die gereserveerd hebben voorrang krijgen op personen die niet vooraf gereserveerd hebben. Een boekingsbevestiging of ticket is hiervan het bewijs en dient aanwezig te zijn tijdens het bezoek/ de rondleiding.

Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat de boekingsbevestiging per mail ontvangen is of telefonisch geaccordeerd wordt. Het wijzigen van de overeengekomen datum en tijdstip kan slechts in overleg. Leidt dat overleg niet tot een vergelijk dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

 

Tarieven

Er zijn twee soorten rondleidingen:

  • Openbare rondleiding, deze vindt plaats iedere zaterdagmiddag om 15:00 op de data aangegeven in het boekingssysteem. Deze data zijn leidend.
  • Besloten rondleiding/privé rondleiding, deze rondleiding kan 7 dagen per week geboekt worden tijdens de openingstijden van de Basiliek.


Voor de openbare rondleiding geldt een maximum aantal deelnemers van 24. Deelnemers die niet vooraf gereserveerd worden hebben boven het maximum aantal geen recht op deelname als de dienstdoende gids dat beslist. De kosten per persoon bedragen € 3,50. Er gelden geen groepskortingen of leeftijdskortingen. Deze rondleiding is alleen Nederlandstalig.

De besloten rondleiding kent geen maximum aantal deelnemers. Per gids nemen maximaal 24 personen deel aan een rondleiding. Bij een groter aantal personen wordt een extra gids ingeschakeld. Voor een besloten rondleiding geldt een standaardtarief van € 17,00 tot 24 personen, inclusief gids. Extra personen kosten € 0,50 per persoon extra. Voor extra gidsen zijn geen kosten verschuldigd. Deze rondleiding is zowel in het Nederlands, Engels als Duits te volgen.

Annuleren

Mocht het voorkomen dat de rondleiding op het afgesproken tijdstip en datum niet door kan gaan wordt in overleg gekeken naar een ander tijdstip en/of datum. Komen de Stichting en Gast niet tot een vergelijk dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

Tot 48 uur voor de gereserveerde datum is kosteloos annuleren mogelijk.
Binnen 48 uur voor de gereserveerde datum is 100% van het betaalde bedrag verschuldigd.

Ticketcounter heeft het recht een vergoeding van €2,50 per boeking in te houden op het te vergoeden bedrag.

Niet (tijdig) verschijnen

Het niet aanwezig zijn op het geboekte tijdstip wordt gezien als een annulering binnen 48 uur. Het is dan enkel mogelijk gebruik te maken van het geboekte product in overleg met de gids en/of de Stichting.

Overige voorwaarden

De Stichting stelt alles in het werk om uw bezoek c.q. de rondleiding volgens gemaakte afspraken en naar de wens van de opdrachtgever c.q. deelnemer uit te voeren. Als door overmacht van onze kant de afspraak of rondleiding moet worden geannuleerd dan zal in overleg met de opdrachtgever naar een passende oplossing worden gezocht.

De Stichting is pas verplicht tot het leveren van de dienst nadat u het entreebewijs of de bevestiging van de rondleiding of dienstverlening heeft ontvangen en die is betaald dan wel dat over de betaling afspraken zijn gemaakt.

Deelname aan een rondleiding of een bezoek geschiedt op eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële persoonlijke schade van deelnemer(s) noch voor schade door een bezoeker of deelnemer aan derden toegebracht tijdens het bezoek c.q. de rondleiding. Bij bezoek aan gelden de huisregels van de Stichting.

Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing.

Huisregels

Betreed de Basiliek met respect voor de kerk en het geloof.
De Basiliek is een plek van bezinning en rust, gelieve in de kerk het stemgeluid te dempen en in rust uw kerkbezoek te volbrengen.
Er zijn prachtige plekken rondom de Basiliek om te eten en drinken, de Basiliek zelf is daar niet geschikt voor. We vragen u dan ook uw meegebrachte etenswaar buiten de Basiliek te nuttigen.

Tijdens plechtigheden, diensten en speciale diensten (begrafenis, huwelijksvoltrekking) is de Basiliek alleen voor gelovigen en/of genodigden toegankelijk. Diensten duren doorgaans niet langer dan één uur. De deuren staan daarna weer wagenwijd open voor uw bezoek.

Vliegensvlug door Halderberge

Ervaar het beste van beide werelden door een bezoek aan de prachtige Basiliek te combineren met een fascinerend tripje naar het vliegend museum. Geniet van een heerlijke lunch om je dag compleet te maken.